Termék cseréje, visszaküldésének menete, elállás

Elállás:

Amennyiben nem vagy megelégedve a rendelt termékkel, vagy csupán meggondoltad magadt, visszaküldheted nekünk és visszatérítjük az árát!

 

Tévesen rendelt termék cseréje:

Előfordul sajnos, hogy olykor tévesen választjuk ki a terméket, esetleg nem kompatibilis a készülékünkkel, mert elnéztük a típusát. Semmi baj, ha van olyan termékünk, ami megfelel Neked helyette, minden további nélkül kicseréljük a megfelelőre. Ehhez csupán néhány dolog szükséges:

1. Adj le egy teljesen új rendelést a megfelelő termékkel, majd megjegyzésbe irdd be a véglegesítés előtt, hogy "termék csere, visszárut kérem levonni"! Ezzel egy időben a tévesen rendelt terméket várjuk vissza az alább szereplő címünkre egy kísérő levéllel, amiben pár sorban kérjük ismertesse a visszaküldés okát, hogy tudjuk, miért kaptuk.
Amint épségben megérkezik hozzánk a visszaküldött termék, az új rendelésből levonjuk annak árát, így csak a különbözet marad, amit kell fizetni az új termékért.

 

2. Ha ennél gyorsabban szeretnél eljárni, mert sürgős az új termék, erre létezik egy gyorsabb megoldás. Ugyan így add le kérjük az új rendelést, amit a lehetőségeinkhez mérten a lehető leghamarabb feladunk Neked!
A tévesen rendelt terméket elállási jogod gyakorlásával vissza tudod küldeni, amiért beérkezés után visszatérítjük az árát, tehát a végeredmény ugyan az, mint az előbbi variációnál, csupán gyorsabban megkapja az új terméket.

 

Visszaküldési cím:

BranDave Kft.
6347 Érsekcsanád
Széchenyi u. 63.

 

Kérjük csatolni a következőket:

  • EREDETI számla. Ezt minden esetben a csomagba helyezzük feladáskor
  • Kitöltött, aláírt elállási nyilatkozat: ITT TÖLTHETŐ LE

 

Visszaküldés közben sérült termékeket csak értékcsökkentett áron áll módunkban visszavásárolni! Elállási jog csak és kizárólag a törvényben foglalt termékekre és módon érvényesíthető, a kivételt képező termékeket nem tudjuk visszavásárolni. (pl higiéniai termékek, szellemi termékek)

 

 

 

 

Figyelem! 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szervíz alkatrészeknek a beépítése, beragasztása - a beépítés nyomai miatt - a termék tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó értékcsökkenéshez vezet, amely költségeket a vevőnek szükséges viselni,az esetleges elállási jog érvényesítésekor. Erre tekintettel, kérjük, hogy  az alkatrészeket a beragasztás (védőfólia/ragasztócsík eltávolítása) előtt mindenképpen próbálja ki a készülékhez csatlakoztatva, illetve próbálja oda, hogy biztosan az Ön készülékével kompatibilis-e! Előfordul, hogy nem megfelelő körültekintés nélkül, nem az Ön készülékéhez való alkatrészt választ, illetve esetlegesen a beszállítónk rosszul címkézi fel a kompatibilitást, így mi küldünk rosszat. Ebben az esetben fontos, hogy az alkatrész az EREDETI állapotában kerüljön vissza hozzánk, hogy az teljes értékű termékként tovább értékesíthető legyen.

 

 

 

 

 


 

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 14 naptári napos határidőn belül elküldi.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni. 

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztókifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk. 

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni. 

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az elállási jog kizártsága

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen a „c” és az „e” pontban meghatározottak esetén: „olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; „olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.